{{ 'INTERFACE|Log operacji' | translate }}
{{ 'INTERFACE|Odśwież aplikację' | translate }}
{{userLog.time}}
{{userLog.msg}}